Waldová Graf
Start

Rozená : Lišková
Manžel : Wald František
Děti :
Lišková Aloisie
Šulcová Antonie
Poznámky : sestra Václava Lišky
majitelka mlýna Dobřívského
Wald
František
+ Lišková
Waldová
Aloisie
Waldová
Antonie

Vnuci a vnučky :
Vnuk : Liška Karel
Vnučka : Neuwirthová Luisa
Vnučka : Flugrová Maryňa

Zeťové a snachy :
Zeť : Liška Karel
Zeť : Schulz Václav