Wald František Graf
Start

Manželka : Waldová (Lišková)
Děti :
Lišková Aloisie
Šulcová Antonie
Poznámky : mlynář z Dobříva
Wald
František
+ Lišková
Waldová
Aloisie
Waldová
Antonie

Vnuci a vnučky :
Vnuk : Liška Karel
Vnučka : Neuwirthová Luisa
Vnučka : Flugrová Maryňa

Zeťové a snachy :
Zeť : Liška Karel
Zeť : Schulz Václav