Šulcová Antonie Graf
Start

Rozená : Waldová
Otec : Wald František
Matka : Waldová (Lišková)
Manžel : Schulz Václav
Hřbitov : _h_karl
Wald
František
+ Lišková
Waldová
Aloisie
Waldová
Antonie

Sourozenci :
Sestra : Lišková Aloisie

Synovci a neteře :
Synovec : Liška Karel
Neteř : Neuwirthová Luisa
Neteř : Flugrová Maryňa
Tcháni a tchyně :
Tchyně : Šulcová Barbora
Tchán : Šulc Václav Augustin