Oborníková Tereza Graf
Start

Rozená : Luxová
Manžel : Oborník Jan
Děti :
Marková Anna
Poznámky : Častolovice 52
Oborník
Jan
+ Luxová
Tereza
Oborníková
Anna

Vnuci a vnučky :
Vnučka : Dvořáková Anna

Zeové a snachy :
Ze : Marek Josef