Marková Anna Graf
Start

Rozená : Oborníková
Otec : Oborník Jan
Matka : Oborníková (Luxová) Tereza
Manžel : Marek Josef
Děti :
Dvořáková Anna
Poznámky : Častolovice 33
Oborník
Jan
+ Luxová
Tereza
Oborníková
Anna
Marek
Josef
+ Oborníková
Anna
Marková
Anna

Vnuci a vnučky :
Vnuk : Dvořák František
Vnuk : Dvořák Jaroslav
Vnuk : Dvořák Josef
Vnuk : Dvořák Václav

Tcháni a tchyně :
Tchán : Marek František
Tchyně : Marková Kateřina
Zeťové a snachy :
Zeť : Dvořák Václav