Oborník Jan Graf
Start

Manželka : Oborníková (Luxová) Tereza
Děti :
Marková Anna
Poznámky : sedlák, Častolovice 33
Oborník
Jan
+ Luxová
Tereza
Oborníková
Anna

Vnuci a vnučky :
Vnučka : Dvořáková Anna

Zeové a snachy :
Ze : Marek Josef