Vlková Vlasta Graf
Start

Rozená : Vlková
Narozena : 1911
Otec : Vlk Antonín
Matka : Vlková (Zemanová) Emilie
Hřbitov : Praha, Olšany
Vlk
Antonín
+ Zemanová
Emilie
Vlková
Vlasta
Vlk
Jaroslav
Vlk
Ladislav
Vlk
Miloslav
Vlková
Zdeňka

Sourozenci :
Bratr : Vlk Jaroslav
Bratr : Vlk Ladislav
Bratr : Vlk Miloslav
Sestra : Janebová Zdeňka
Prarodiče :
Děda : Vlk Antonín
Babička : Vlková Antonie
Děda : Zeman Leopold
Babička : Zemanová Marie

Bratranci a sestřenice :
Bratranec : Vlk Jiří
Bratranec : Vlk Vratislav
Strýcové a tety :
Strýc : Vlk František
Synovci a neteře :
Neteř : Váňová Hana
Synovec : Vlk Miloslav