Vlk Antonín Graf
Start

Narozen : 1879
Zemřel : 1949
Otec : Vlk Antonín
Matka : Vlková (Růnová) Antonie
Manželka : Vlková (Zemanová) Emilie
Děti :
Vlková Vlasta
Vlk Jaroslav
Vlk Ladislav
Vlk Miloslav
Janebová Zdeňka
Hřbitov : Praha, Olšany
Poznámky : Divice
Vlk
Antonín
+ Růnová
Antonie
Vlk
Antonín
Vlk
František
Vlk
Antonín
+ Zemanová
Emilie
Vlková
Vlasta
Vlk
Jaroslav
Vlk
Ladislav
Vlk
Miloslav
Vlková
Zdeňka

Sourozenci :
Bratr : Vlk František
Vnuci a vnučky :
Vnučka : Váňová Hana
Vnuk : Vlk Miloslav

Synovci a neteře :
Synovec : Vlk Jiří
Synovec : Vlk Vratislav
Tcháni a tchyně :
Tchán : Zeman Leopold
Tchyně : Zemanová Marie
Zeťové a snachy :
Zeť : Janeba Oldřich
Snacha : Vlková Emilie
Snacha : Vlková Jarmila
Snacha : Vlková Růžena