Vicherová Žofie Graf
Start

Rozená : Vicherková
Manžel : Vicher
Poznámky : Ostrava-Radvanice
??? + ???
Vicherková
Žofie
Vicherek
Jindřich

Sourozenci :
Bratr : Vicherek Jindřich