Vicherek Jindřich Graf
Start

Narozen : 1870
Zemřel : 1966
Manželka : ???
Poznámky : ze Suché
??? + ???
Vicherková
Žofie
Vicherek
Jindřich

Sourozenci :
Sestra : Vicherová Žofie