Schmatt Jakub Graf
Start

Manželka : Schmattová (Harantová) Barbara
Děti :
Kolářová Josefa
Poznámky : kovář, šenkýř v Buděticích č.48
Schmatt
Jakub
+ Harantová
Barbara
Šmatová
Josefa

Vnuci a vnučky :
Vnučka : Dyková Marie
Vnučka : Dyková

Zeové a snachy :
Ze : Kolář Jan