Schmattová Barbara Graf
Start

Rozená : Harantová
Manžel : Schmatt Jakub
Děti :
Kolářová Josefa
Poznámky : mlynářka z Nezdic č.9, panství Poříč?
Schmatt
Jakub
+ Harantová
Barbara
Šmatová
Josefa

Vnuci a vnučky :
Vnučka : Dyková Marie
Vnučka : Dyková

Zeové a snachy :
Ze : Kolář Jan