Pihert Graf
Start

Manželka : Pihertová Antonie
Děti :
Vlková Naděžda
Pihert Dobromil
Pihert
+ Pihertová
Antonie
Pihertová
Naděžda
Pihert
Dobromil


Zeťové a snachy :
Zeť : Vlk Jiří