Vlková Naděžda Graf
Start

Rozená : Pihertová
Otec : Pihert
Matka : Pihertová Antonie
Manžel : Vlk Jiří
Pihert
+ Pihertová
Antonie
Pihertová
Naděžda
Pihert
Dobromil

Sourozenci :
Bratr : Pihert Dobromil

Tcháni a tchyně :
Tchyně : ???
Tchán : Vlk František