Miesselová Anna Graf
Start

Rozená : Miesselová
Narozena : 17.7.1885
Otec : Miessel Rudolf
Matka : Miesselová (Dyková) Katty
Miessel
Rudolf
+ Dyková
Katty
Miesselová
Aloisia
Miesselová
Marie
Miesselová
Wilhelmine
Miesselová
Anna
Miesselová
Ernestine

Sourozenci :
Sestra : Miesselová Aloisia
Sestra : Miesselová Marie
Sestra : Miesselová Wilhelmine
Sestra : Miesselová Ernestine
Prarodiče :
Babička : Dyková Marie
Děda : Dyk Vojtěch

Bratranci a sestřenice :
Bratranec : Dyk Alois
Bratranec : Dyk Antonín
Bratranec : Dyk František
Sestřenice : Sahulová Iréna
Sestřenice : Gabesamová Eugenie
Bratranec : Sieger Jan
Sestřenice : Bažantová Marie
Bratranec : Dyk Václav
Bratranec : Dyk Vilém
Sestřenice : Koníčková Vilma
Sestřenice : Jiráková Marie
Bratranec : Dyk Vojtěch
Sestřenice : Kepková Marie
Strýcové a tety :
Teta : Weinfurtrová Anna
Strýc : Dyk Antonín
Teta : Caltová Antonie
Strýc : Dyk Hynek
Strýc : Dyk Jan
Strýc : Dyk Josef
Teta : Siegerová Marie
Strýc : Dyk Vilém
Strýc : Dyk Vojtěch