Miessel Rudolf Graf
Start

Narozen : 16.7.1845
Manželka : Miesselová (Dyková) Katty
Děti :
Miesselová Aloisia
Miesselová Marie
Miesselová Wilhelmine
Miesselová Anna
Miesselová Ernestine
Miessel
Rudolf
+ Dyková
Katty
Miesselová
Aloisia
Miesselová
Marie
Miesselová
Wilhelmine
Miesselová
Anna
Miesselová
Ernestine


Tcháni a tchyně :
Tchyně : Dyková Marie
Tchán : Dyk Vojtěch