Rozmara Dušan Graf
Start

Narozen : 19.2.1883
Otec : Rozmara Vojtěch
Matka : Rozmarová (Dyková) Valentina
Rozmara
Vojtěch
+ Dyková
Valentina
Rozmarová
Lidmila
Rozmara
Dušan
Rozmarová
Helena
Rozmara
Miloš
Rozmara
Vladimír
Rozmara
Slavoj

Sourozenci :
Sestra : Rozmarová Lidmila
Sestra : Rozmarová Helena
Bratr : Rozmara Miloš
Bratr : Rozmara Vladimír
Bratr : Rozmara Slavoj
Prarodiče :
Děda : Dyk Antonín
Babička : Dyková Baruška

Bratranci a sestřenice :
Bratranec : Dyk Vladimír
Sestřenice : Dyková Marie
Sestřenice : Dyková Jarmila
Bratranec : Dyk Miroslav
Bratranec : Dyk Emanuel
Bratranec : Dyk Viktor
Sestřenice : Řehořová Běla
Sestřenice : Fenclová Barbora
Sestřenice : Pluhařová Milada
Sestřenice : Mertenová Lidmila
Bratranec : Dyk Svatopluk
Sestřenice : Stocká Antonie
Bratranec : Lehmann Bohumír
Sestřenice : Lehmannová Markéta
Bratranec : Lehmann Mikuláš
Bratranec : Lehmann Gustav
Sestřenice : Dyková Marie
Sestřenice : Schleimerová Rosa
Bratranec : Dyk Albert
Bratranec : Kieswetter Vratislav
Sestřenice : Kocková Božena
Bratranec : Kieswetter Bohumil
Bratranec : Kieswetter Miloš
Sestřenice : Košáková Zdena
Sestřenice : Šestáková Olga
Bratranec : Kieswetter Hanuš
Bratranec : Kieswetter Libor
Bratranec : Kieswetter Oldřich
Bratranec : Dyk Antonín
Sestřenice : Heidlmaierová Růžena
Sestřenice : Švábová Helena
Sestřenice : Gruntová Anna
Bratranec : Dyk Břetislav
Bratranec : Dyk Jaromír
Sestřenice : Ptejdlová Vlasta
Sestřenice : Dyková Libuška
Bratranec : Dyk Ctirad
Bratranec : Dyk Anton
Bratranec : Dyk Michael
Strýcové a tety :
Strýc : Dyk Václav
Strýc : Dyk Bohumil
Strýc : Dyk Emanuel
Teta : Dyková Kristina
Teta : Dyková Kristina
Teta : Kieswetterové Barbora
Strýc : Dyk Jan
Teta : Lehmannová Antonie
Strýc : Dyk Antonín
Teta : Kieswetterová Marie
Teta : Dyková Josefina
Teta : Pánová Josefina
Strýc : Dyk Ferdinand
Strýc : Dyk Ferdinand
Strýc : Dyk Jaromír