Rozmara Vojtěch Graf
Start

Zemřel : 1909
Manželka : Rozmarová (Dyková) Valentina
Děti :
Rozmarová Lidmila
Rozmara Dušan
Rozmarová Helena
Rozmara Miloš
Rozmara Vladimír
Rozmara Slavoj
Rozmara
Vojtěch
+ Dyková
Valentina
Rozmarová
Lidmila
Rozmara
Dušan
Rozmarová
Helena
Rozmara
Miloš
Rozmara
Vladimír
Rozmara
Slavoj


Tcháni a tchyně :
Tchán : Dyk Antonín
Tchyně : Dyková Baruška
Zeťové a snachy :
Zeť : Kieswetter Miloš