Horská Marie Graf
Start

Rozená : Voženílková
Manžel : Horský Václav
Děti :
Kubíčková Františka
Poznámky : Srub 4
Horský
Václav
+ Voženílková
Marie
Horská
Františka

Vnuci a vnučky :
Vnučka : Dvořáková Anna

Zeťové a snachy :
Zeť : Kubíček Josef