Kubíčková Františka Graf
Start

Rozená : Horská
Otec : Horský Václav
Matka : Horská (Voženílková) Marie
Manžel : Kubíček Josef
Děti :
Dvořáková Anna
Poznámky : Borovnice 15
Horský
Václav
+ Voženílková
Marie
Horská
Františka
Kubíček
Josef
+ Horská
Františka
Kubíčková
Anna

Vnuci a vnučky :
Vnučka : Netíková Anna
Vnučka : Randáková Bedřiška
Vnučka : Dvořáková Božena
Vnuk : Dvořák Bohumil
Vnuk : Dvořák Vojtěch

Tcháni a tchyně :
Tchán : Kubíček František
Tchyně : Kubíčková Pavlína
Zeťové a snachy :
Zeť : Dvořák Václav