Marie Ludovíka Graf
Start

Narozena : 1787
Zemřela : 1816
Otec : Ferdinand Karel Antonín
Matka : Marie Modenská d'Este
Manžel : František II.
Ferdinand Karel Antonín
+ Marie
Modenská d'Este
František IV.
Marie Ludovíka

Sourozenci :
Bratr : František IV.
Prarodiče :
Děda : František I. Štěpán Lotrinský
Babička : Marie Terezie Habsburg

Bratranci a sestřenice :
Bratranec : František II.
Bratranec : Ferdinand III.
Bratranec : Josef Antonín
Bratranec : Karel
Bratranec : Ludvík XVII. Bourbon
Bratranec : Rainer
Strýcové a tety :
Strýc : Josef II.
Strýc : Leopold II.
Teta : Marie Antoinette
Tcháni a tchyně :
Tchán : Leopold II.
Tchyně : Marie Ludovíka Neapolsko-sicilská