Ferdinand III. Graf
Start

Narozen : 1769
Zemřel : 1824
Otec : Leopold II.
Matka : Marie Ludovíka Neapolsko-sicilská
Poznámky :
velkovévoda toskánský
Leopold II.
+ Marie Ludovíka
Neapolsko-sicilská
František II.
Ferdinand III.
Karel
Josef Antonín
Rainer

Sourozenci :
Bratr : František II.
Bratr : Josef Antonín
Bratr : Karel
Bratr : Rainer
Prarodiče :
Děda : František I. Štěpán Lotrinský
Babička : Marie Terezie Habsburg

Bratranci a sestřenice :
Bratranec : František IV.
Bratranec : Ludvík XVII. Bourbon
Sestřenice : Marie Ludovíka
Strýcové a tety :
Strýc : Ferdinand Karel Antonín
Strýc : Josef II.
Teta : Marie Antoinette
Synovci a neteře :
Synovec : Ferdinand I. Habsburg
Synovec : František Karel Habsburg
Neteř : Marie Leopoldina
Neteř : Marie Luisa