Vichrová Božena Rose Graf
Start

Rozená : Benes
Narozena : 1889 Chicago
Zemřela : 1955 Berwyn
Manžel : Vicher Jan J.


Tcháni a tchyně :
Tchán : Vichr Tomáš
Tchyně : Vichrová Anna