Vichrová Anna Graf
Start

Rozená : Vronková
Zemřela : 10-2005
Manžel : Vicher Oldřich
Děti :
Vichrová Jarmila
Vicher Oldřich
Vicher Václav
Vicher
Oldřich
+ Vronková
Anna
Vichrová
Jarmila
Vicher
Oldřich
Vicher
Václav

Vnuci a vnučky :
Vnuk : Vicher Jakub
Vnučka : Vichrová Lucie
Vnučka : Vichrová Marie
Vnuk : Vicher Richard
Vnuk : Vicher Tomáš

Tcháni a tchyně :
Tchán : Vicher Rudolf
Tchyně : Vichrová Antonie
Zeové a snachy :
Snacha : ???
Snacha : ???