Vestfálová Anna Graf
Start

Rozená : Dvořáková
Otec : Dvořák Josef
Matka : Dvořáková (Vondráčková) Barbora
Manžel : Vestfál Josef
Děti :
Vestfál Vilém
Dvořák
Josef
+ Vondráčková
Barbora
Dvořáková
Anna
Vestfál
Josef
+ Dvořáková
Anna
Vestfál
Vilém

Vnuci a vnučky :
Vnučka : Cihelníková Anna
Vnučka : Emingerová Božena
Vnuk : Vestfál Josef
Vnučka : Vestfálová Marie
Vnuk : Vestfál Vilém
Vnuk : Vestfál Vincent

Tcháni a tchyně :
Tchán : Vestfál Jan
Tchyně : Vestfálová Kateřina
Zeťové a snachy :
Snacha : Vestfálová Anna