Vahnerová Anna Graf
Start

Rozená : Springerová
Manžel : Vahner Martin
Děti :
Vahner Vincent
Vahner
Martin
+ Springerová
Anna
Vahner
Vincent

Vnuci a vnučky :
Vnuk : Vahner Jan

Zeové a snachy :
Snacha : Vahnerová Marie