Schulzová Veronika Graf
Start

Rozená : Vojáčková
Manžel : Schulz Vilém


Tcháni a tchyně :
Tchán : Šulc Aloys
Tchyně : Šulcová Anna