Šulcová Marie Graf
Start

Rozená : Vojáčková
Manžel : Šulc Aloys
   oddáni : 23.4.1818 u sv. Palmáce v Budňanech
Poznámky : z Tetína, vdova po obrfořtu karlštejnském,
vdova, Kotásková, 3 dět. z 1.m
4 dcery z 2.m; dvě zemřely mladé


Tcháni a tchyně :
Tchyně : Schulzová Anna Marie
Tchán : Schulz Václav