Strašpitel Martin Graf
Start

Narozen : 1781
Otec : Strašpitel Martin
Matka : Strašpitlová (Dráská) Barbora
Manželka : Strašpitlová (Zdeňková) Rosalie
Děti :
Šulcová Barbora
Strašpitlová Marie
Poznámky : mistr mlynářský a měšťan z Prahy č. 260/2
Strašpitel
Martin
+ Dráská
Barbora
Strašpitel
Martin
Strašpitel
Martin
+ Zdeňková
Rosalie
Strašpitlová
Barbora
Strašpitlová
Marie

Vnuci a vnučky :
Vnučka : Dyková Marie Angela
Vnuk : Schulz Alois
Vnuk : Šulc Antonín
Vnučka : Schulzová Terezie
Vnuk : Schulz Václav

Tcháni a tchyně :
Tchyně : ???
Tchán : Zdeněk Vojtěch
Zeťové a snachy :
Zeť : Šulc Václav Augustin