Netíková Helena Graf
Start

Rozená : Bašová
Narozena : 14.6.1910 N. Hradec
Manžel : Netík Bohumil


Tcháni a tchyně :
Tchyně : Netíková Anna
Tchán : Netík Vojtěch