Bieniedzki Wladislaw Graf
Start

Manželka : Medvey Johanna


Tcháni a tchyně :
Tchán : Medvey Franz
Tchyně : Jezierska Lubine