Magrla Tomáš Graf
Start

Manželka : Magrlová (Váňová) Blanka
Děti :
Magrla Filip
Magrla
Tomáš
+ Váňová
Blanka
Magrla
Filip


Tcháni a tchyně :
Tchyně : Váňová Hana
Tchán : Váňa Karel