Kolář Jan Graf
Start

Manželka : ???
Děti :
Kolář Jan
Poznámky : mlynář v Nemělkovicích
Kolář
Jan
+ ???
Kolář
Jan

Vnuci a vnučky :
Vnučka : Dyková Marie
Vnučka : Dyková

Zeové a snachy :
Snacha : Kolářová Josefa