Hvízdal Pavel Graf
Start

Manželka : Hvízdalová (Pospíšilová) Veronika
Děti :
Omastová Anna
Poznámky : podsedník v Chráš?anech
Hwjzdal
Hvízdal
Pavel
+ Pospíšilová
Veronika
Hvízdalová
Anna

Vnuci a vnučky :
Vnuk : Omasta Arnošt
Vnuk : Omasta František

Tcháni a tchyně :
Tchyně : Pospíšilová Anna
Tchán : Pospíšil František
Zeťové a snachy :
Zeť : Omasta Leonard