Hájková Doubravka Graf
Start

Rozená : Voldánová
Matka : Voldánová (Vlášková) Doubravka
Manžel : Hájek Luděk
Děti :
Staňková Doubravka
??? + Vlášková
Doubravka
Voldánová
Doubravka
Hájek
Luděk
+ Voldánová
Doubravka
Hájková
Doubravka

Vnuci a vnučky :
Vnuk : Staněk Libor
Vnučka : Vlková Doubravka

Tcháni a tchyně :
Tchán : ???
Tchyně : ???
Zeťové a snachy :
Zeť : Staněk Jan