Hampeisová Anna Graf
Start

Rozená : Friedová
Manžel : Hampeis Josef
Děti :
Vahnerová Marie
Hampeis
Josef
+ Friedová
Anna
Hampeisová
Marie

Vnuci a vnučky :
Vnuk : Vahner Jan

Zeové a snachy :
Ze : Vahner Vincent