Flegl Emil Graf
Start

Narozen : 1905
Zemřel : 1972
Manželka : Pluhařová Běla
Děti :
Flegl Michal
Flegl
Emil
+ Pluhařová
Běla
Flegl
Michal


Tcháni a tchyně :
Tchyně : Pluhařová Milada
Tchán : Pluhař Bohumil