Dyková Anna Graf
Start

Rozená : Jílková
Manžel : Dick Václav
Děti :
Dyk Václav
Dyková Marie
Dyková Anna
Poznámky : dcera ševcovského mistra
Dick
Václav
+ Jílková
Anna
Dyk
Václav
Dyková
Marie
Dyková
Anna

Vnuci a vnučky :
Vnučka : Kripnerová Hedvika
Vnuk : Dyk Ludvík
Vnuk : Dyk Viktor

Tcháni a tchyně :
Tchán : Dick Matěj
Tchyně : ???
Zeové a snachy :
Snacha : Dyková Hedvika