Dyková Graf
Start

Rozená : Hájková
Manžel : Dyk Vilém
Děti :
Koníčková Vilma
Jiráková Marie
Dyk
Vilém
+ Hájková
Dyková
Vilma
Dyková
Marie

Vnuci a vnučky :
Vnuk : Koníček Štěpán

Tcháni a tchyně :
Tchyně : Dyková Marie
Tchán : Dyk Vojtěch
Zeové a snachy :
Ze : ???