Dyková Graf
Start

Manžel : Dyk Václav
Děti :
Dyk Václav
Dyková Aloisie
Dyková Anna
Dyková Marie
Poznámky : vdova po MUDr. Grossovi -> syn Ondřej
Dyk
Václav
+ Dyková
Dyk
Václav
Dyková
Aloisie
Dyková
Anna
Dyková
Marie


Tcháni a tchyně :
Tchán : Dyk Jan
Tchyně : Dyková Tekla