Bílý Josef Graf
Start

Manželka : Bílá (Dyková) Kateřina
Poznámky : mlynář v Nové Huti


Tcháni a tchyně :
Tchán : Dyk Ignác
Tchyně : Dyková Kateřina