Dyková Gabriela Graf
Start

Rozená : Ballingová
Manžel : Dyk Jan
Děti :
Sahulová Iréna
Gabesamová Eugenie
Dyk
Jan
+ Ballingová
Gabriela
Dyková
Iréna
Dyková
Eugenie


Tcháni a tchyně :
Tchyně : Dyková Marie
Tchán : Dyk Vojtěch