Dyková Antonie Graf
Start

Rozená : Šolarová
Zemřela : 1939
Manžel : Dyk Hynek
Děti :
Dyk František
Dyk
Hynek
+ Šolarová
Antonie
Dyk
František


Tcháni a tchyně :
Tchyně : Dyková Marie
Tchán : Dyk Vojtěch
Zeťové a snachy :
Snacha : Dyková Milada