Fischer-Dyk Jürgen Graf
Start

Rozená : Fischer
Manželka : Fischer-Dyk (Dyk) Ulrike Ilse
Děti :
Fischer Judit
Fischer
Jürgen
+ Dyk
Ulrike Ilse
Fischer
Judit


Tcháni a tchyně :
Tchán : Dyk Hermann
Tchyně : Dyk-Huber Ida Martha