Dyková Graf
Start

Rozená : Stutzigová
Manžel : Dyk Antonín
Děti :
Dyk Josef
Dyk Jan
Dyková Aninka
Dyk Antonín
Dyk
Antonín
+ Stutzigová
Dyk
Josef
Dyk
Jan
Dyková
Aninka
Dyk
Antonín


Tcháni a tchyně :
Tchán : Dyk Jan
Tchyně : Dyková Tekla