Calta Jan Graf
Start

Narozen : 24.1.1891
Manželka : Caltová (Dyková) Antonie


Tcháni a tchyně :
Tchyně : Dyková Marie
Tchán : Dyk Vojtěch