Dyková Růžena Graf
Start

Rozená : Königová
Zemřela : 1923
Manžel : Dyk Ferdinand
Děti :
Dyk Antonín
Heidlmaierová Růžena
Švábová Helena
Gruntová Anna
Dyk Břetislav
Dyk
Ferdinand
+ Königová
Růžena
Dyk
Antonín
Dyková
Růžena
Dyková
Helena
Dyková
Anna
Dyk
Břetislav

Vnuci a vnučky :
Vnuk : Haidlmaier Antonín

Tcháni a tchyně :
Tchán : Dyk Antonín
Tchyně : Dyková Baruška
Zeťové a snachy :
Zeť : Haidlmaier Antonín