Schleimer Graf
Start

Manželka : Schleimerová (Dyková) Rosa
Poznámky : vet in Raabs


Tcháni a tchyně :
Tchán : Dyk Antonín
Tchyně : Dyková Rosa