Dyková Rosa Graf
Start

Rozená : Dinimlová
Manžel : Dyk Antonín
Děti :
Dyk Albert
Dyk Michael
Dyk Anton
Dyková Marie
Schleimerová Rosa
Poznámky : aka Rosa Dimmel
Dyk
Antonín
+ Dinimlová
Rosa
Dyk
Albert
Dyk
Michael
Dyk
Anton
Dyková
Marie
Dyková
Rosa

Vnuci a vnučky :
Vnuk : Dyk Anton
Vnuk : Dyk Hermann
Vnuk : Dyk Anton
Vnuk : Dyk Michael
Vnuk : Dyk Karl
Vnuk : Dyk Otto
Vnuk : Dyk Reinhard

Tcháni a tchyně :
Tchán : Dyk Antonín
Tchyně : Dyková Baruška
Zeové a snachy :
Ze : Schleimer
Snacha : Dyk-Weissengruber Helene
Snacha : ???
Snacha : ???