Kieswetter Vilém Graf
Start

Zemřel : 1885
Otec : Kieswetter Šimon
Matka : Kieswetterová (Kirchbergrová) Anna
Manželka : Kieswetterové (Dyková) Barbora
Poznámky : nadlesní v Mor. Slovácku
Kieswetter
Šimon
+ Kirchbergrová
Anna
Kieswetter
Vilém
Kieswetter
Jan

Sourozenci :
Bratr : Kieswetter Jan

Synovci a neteře :
Synovec : Kieswetter Vratislav
Neteř : Kocková Božena
Synovec : Kieswetter Bohumil
Synovec : Kieswetter Miloš
Neteř : Košáková Zdena
Neteř : Šestáková Olga
Synovec : Kieswetter Hanuš
Synovec : Kieswetter Libor
Synovec : Kieswetter Oldřich
Tcháni a tchyně :
Tchán : Dyk Antonín
Tchyně : Dyková Baruška